Agregaty w instalacjach chłodniczych - rodzaje i właściwości.

Utrzymywania wymaganej temperatury instalacjach

Instalacje chłodnicze są powszechnie wykorzystywane w chłodnictwie, nic więc dziwnego, że każdego dnia trwają prace nad ich udoskonalaniem i podnoszeniem ich efektywności. Do utrzymywania pożądanej temperatury w instalacjach chłodniczych wykorzystuje się obecnie agregaty.

Dyspozycji mamy urządzenia zróżnicowanym

Agregaty w instalacjach chłodniczych mają zasadnicze znaczenie - ich wydajność decyduje o zakresie temperatur, w których może pracować dana instalacja. Do najbardziej popularnych należą agregaty, których wydajność zamyka się w przedziale od kilku do blisko 100 kW. Do wyboru mamy również urządzenia o różnym zakresie temperatur. Te najbardziej uniwersalne możemy regulować między +10 stopniami Celsjusza, a -45 stopniami. Wydajność i temperatura to nie jedyne kryteria, na podstawie których wyróżnia się poszczególne rodzaje agregatów. Przy ich klasyfikacji zwracamy uwagę również na hermetyczność i rodzaj czynnika chłodzącego, który wykorzystują. Przyjmując za kryterium hermetyczność, wyróżniamy agregaty hermetyczne i półhermetyczne, tłokowe i śrubowe.

Kanwie czynnika ochładzającego możemy

Bardziej szczegółowy podział opiera się na wskazaniu rodzaju sprężarek wykorzystywanych w danym urządzeniu. Do najpopularniejszych zaliczamy agregaty o 22 różnych sprężarkach śrubowych, o 48 różnych sprężarkach tłokowych, a także wysokowydajne agregaty wielosprężarkowe, zaprojektowane specjalnie z myślą o zastosowaniach przemysłowych. Na podstawie rodzaju czynnika chłodzącego możemy natomiast wskazać agregaty wykorzystujące wodę oraz takie, które wykorzystują glikol.